Biz hakda

Kompaniýamyz hakda

“SHANGHAI ABL BAKING PACK CO., LTD” ýokary reňkli reňkli diwar alýumin folga bişirmek we naharhana gaplamak boýunça ýöriteleşdirilen ilkinji üpjün edijilerden biridir.Häzirki wagtda biz ABL PACK içerde we daşary ýurtlarda belli zynjyr markalary bilen işewür hyzmatdaşlyga ýetdik.Metal gaplamak meselesinde, ABL PACK, çörek bişirmek, naharhana we restoran zynjyrlary üçin ileri tutulýan alýumin folga gaplamasyny hödürlemek bilen bellidiris.

Senagat düzülişi we strategiki meýilnamalaşdyryş arkaly, ABL PACK Hytaýda reňkli alýumin folga gaplamasynyň iň uly önümçilik we eksport bazalarynyň birine öwrüldik.Onda iň ösen doly awtomatiki önümçilik liniýalarynyň 50-den gowrak bölegi, 30000 m3-den gowrak zawod, tozan bolmazdan 100,000 derejeli ussahanasy, 6 sany berk amal prosedurasy, 10 milliondan gowrak gymmaty bar.şonuň üçin biz ABL PACK çalt eltip bileris.Mundan başga-da, “ABL MACHINE” alýumin folga gaplary öndürýän maşynlar, presser maşynlary, iýmitlendiriji maşynlar, stakerler we alýumin folga konteýner galyplary we ş.m. öndürýäris. Hakyky manyda, ABL PACK toparymyz alýumin folga gaplamak üçin bir gezeklik çözgüt hödürläp biler.

Toparlarymyz

Toparlarymyz

Şanhaý ABL çörek bişirmek kärhanasy, ýokary derejeli çörek bişirmek alýumin folga gaplama çözgütleri bilen üpjün edýän hünärmen öndüriji.Kompaniýa öňdebaryjy nemes tehnologiýasyny ornaşdyrdy we häzirki wagtda Hytaýda reňkli alýumin folga bişirmek üçin iň uly eksport önümçilik bazalarynyň birine we dünýäde iň ösen awtomatiki önümçilik liniýalaryna eýe bolan pudak ýolbaşçysyna öwrüldi.

Kompaniýa, alýuminiý iýmit önümleriniň iýmit gaplaýyş howpsuzlygy baradaky milli şahadatnamasyny aldy we ABŞ FDA şahadatnamasyny, EUB SGS kepilnamasyny we ISO 9001 sertifikat kärhanasyny berdi.Müşderilere zyýansyz, hapalanmaýan, täzelenip bilýän we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak, azyk howpsuzlygyny nygtamak we önümiň umumy hilini yzarlamak üçin hünärmenlere maslahat we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.Şükür, bitewilik we ýeňiş gazanmak düşünjesi bilen siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Baýraklar

Baýraklar

2016-njy ýyl

Hytaýda görnükli çörek bişirýän kärhana

Baýraklar2

2017-nji ýyl

Hytaýda kepillendirilen üpjün ediji

Baýraklar3

2018-nji ýyl

Hytaý 45-nji ussatlyk bäsleşigi baýragy

Baýraklar4

2018-nji ýyl

Hytaý alýumin folga bazaryndaky innowasiýa dizaýn baýragy

Baýraklar5

2019-njy ýyl

Hytaýyň azyk senagatynda ajaýyp kärhana

Baýraklar6

2020-nji ýyl

Hytaý alýumin folga önümini goramak kategoriýasy baýragy

Baýraklar7

2020-nji ýyl

Iýmit gaplamakda iň täsirli 50 kärhana

Baýraklar8

2020-nji ýyl

Epidemiýa garşy göreşmek üçin "Söýgä hyzmat edýän ugurtapyjylyk" tehniki goldaw bölümi

Hyzmatdaşlyk markalary

Hyzmatdaşlyk markalary

Taryh